Konferencia (ne)obyčajných rodičov

Ak sa staráte o malé deti, patríte medzi naše národné poklady. Už vám to niekto povedal? Je to tak, ste hrdinovia: formujete zdravé a múdre bytosti napriek nedostatku spánku a napriek horiacim termínom v práci.

Práve preto sme pripravili miesto, ktoré vám pomôže zastaviť a spomenúť si čo je vo výchove naozaj dôležité. Vašimi sprievodcami budú odborníci, ktorí sa v oblasti detskej duše pohybujú denne s láskou a porozumením. Na pomoc si vezmú najnovšie vedecké informácie o tom ako sa vyvíja detská hlavička, ako na ňu vplýva čítanie a prečo dieťa potrebuje voľnú hru – a veľa času strávime tým ako na to, ak vám ani jedno neladí. Chceme, aby ste dostali priestor skúšať to a robiť chyby, a aby ste sa potom vrátili ku tým vašim plní síl – či už je to doma, v škôlke alebo knižnici.

Tešíme sa na vás, hrdinovia.

Hlavní hostia

PhDr. Eva Reichelová, CSc.

klinická psychologička, terapeutka

Prof. PhDr. Oľga Zápotočná, CSc.

psychologička pracujúca v oblasti detského vzdelávania

Mgr. Zuzana Maštenová, BCBA

behaviorálna analytička s medzinárodnou certifikáciou

Mgr. Alena Černá

klinická logopedička

PhDr. Ľudmila Hrdináková, PhD.

pedagogička

Organizátori

Výborné jedlo

dnes ho pre vás navaria iní 

Workshopy, na ktorých to môžete skúšať a skúšať

aby ste doma mohli ísť naostro

Fantastickí hostia

zaujímaví ľudia, ktorí majú za sebou roky výskumu a práce

Veľa preveľa pochopenia

pretože je to beh na dlhé trate

Nech sa páči, kupujte.

Päťdesiat najrýchlejších

K lístku naviac dostanete aj titul z vydavateľstva Slniečkovo o.z.


€29 Vypredané!

Sto štyridsať (ne)obyčajných

Lístky pre všetkých (ne)obyčajných rodičov bez detskej knihy v cene.


€37 Vypredané!

Posledných tridsať

Posledné lístky. Bez knižky, no inak sme tu celý deň len pre vás.


€41 Vypredané!

Niekoľko skutočných

Cena týchto lístkov vyjadruje skutočné náklady na každého z vás počas trvania konferencie. Jeho kúpou sa stávate našim osobným sponzorom. Ako poďakovanie od nás dostanete vrúcne potrasenie rukou a miesto v prvom rade.


€63 Vypredané!

Staňte sa naším partnerom

Ak chcete túto akciu finančne podporiť, napíšte nám na konferencia@citajmesispolu.sk.

Ďakujeme.


Čo všetko je v cene lístka

✎ 5 spoločných prednášok

✎ 2 workshopy na výber z desiatich (podľa aktuálnej ponuky)

✎ konferenčný magazín, v ktorom nájdete všetky info z prednášok, pracovné listy z každého workshopu (teda i toho, na ktorý sa neprihlásite), čosi špeciálne pre vás a ešte veľa iných prekvapení

✎ jedlo na celý deň a káva do sýtosti (raňajky, chutný obed s dezertom, ovocná desiata i olovrant)

✎ mačka vo vreci

✎výstava kvalitných detských kníh, ktoré si budete môcť aj kúpiť (vydavateľstvá Knižná dielňa, Slniečkovo, Verbarium, Buvik, Zelený kocúr, Egreš, Modrý Peter, FACE – Fórum alternatívnej kultúry a vzdelávania, a iné), a takisto výstava edukatívnych detských hračiek, ktorú zabezpečuje Bubbu Košice

✎…a program pre deti, aby im rýchlejšie zbehla sobota bez mamy či tata: Lego centrum od Legorentu (od 10.00-14.00), tvorivé cestovinové a vodné herne (od 13.30-17.00), a podobne. Na túto časť si ale zabezpečte starých rodičov – skutočne chceme, aby tento deň bol iba pre vás. Výnimkou sú samozrejme dojčiatka. (Starým rodičom lístky kupovať nie je potrebné, areál bude otvorený pre verejnosť.)

✎Podrobnejšie informácie o hosťoch, prednáškach, seminároch a partneroch podujatia nájdete na FB stránke podujatia.

Program

7.30 – 8.15 prezentácia, spoločná ranná káva a otvorenie Konferencie

Doobedie patrí spoločných prednáškam pre všetkých účastníkov.

8.30 – 9.15 PhDr. Eva Reichelová, CSc.: Straty a nálezy detskej duše v súčasných spoločenských podmienkach

Prednáška je o tom, ako sa dieťa so svojimi vývojovými možnosťami vysporiada a reaguje na nedostatky a prebytky vzťahového prostredia, v ktorom vyrastá. Aj v dnešnej modernej spoločnosti dieťa stráda najviac vtedy, ak nemá uspokojené bazálne citové potreby a trpezlivé sprevádzanie vlastným vývinom. Prednáška upozorní na riziká výchovných prístupov, na nedostatky citového prístupu rodičov pri rozvoji vlastnej autonómie dieťaťa a na nebezpečie náhrady osoby rodiča akoukoľvek obrazovkou.

9.15 – 10.00 Mgr. Zuzana Maštenová, BCBA: Využitie princípov aplikovanej behaviorálnej analýzy (ABA) vo výchove

Prednáška bude zameraná na to ako odhaliť dôvody, pre ktoré sa dieťa správa nežiadúco. Vypočujete si, ako vyhodnotiť funkcie správania. Dozviete sa tiež, ako nahradiť problémové správanie alternatívnym, ktorým si dieťa dokáže lepšie zabezpečiť svoje potreby. Na prednáške budú použité príklady najčastejších situácií, v ktorých deti odmietajú spolupracovať. Pomocou nich sa budete učiť riešiť tieto situácie tak, aby k nim dochádzalo stále menej.

10.00 – 10.30 prestávka a čosi pod zub

10.30 – 11.15 Prof. PhDr. Oľga Zápotočná, CSc.: Čítanie deťom ako čarovná palička

Príspevok prináša prehľad súčasných poznatkov o vývine ranej jazykovej gramotnosti v období predškolského veku. Sumarizuje výsledky výskumov a skúseností z tzv. rodinných programov na podporu čítania. Tieto dokumentujú, že prítomnosť jazykovo podnetného prostredia bohatého na písanú reč, literatúru a knižnú kultúru má mimoriadny význam a špecifický rozvojový potenciál v psychickom vývine dieťaťa. Čítanie deťom zasahuje pozitívne prakticky do všetkých oblastí psychického vývinu (jazykovej, kognitívnej, sociálnej i emocionálnej) aj je jedným z najvýznamnejších predpokladov úspešnosti vo vzdelávaní.

11.15 – 12.00 PhDr. Ľudmila Hrdináková, PhD.: Rozprávka v médiách alebo Ako sa slimák Maťo a škriatok Klinček pozerali a čítali

Dieťa potrebuje dobrý príbeh, potrebuje rozprávku. Moderné technológie rozprávku absorbovali, prinášajú tiež neuveriteľné možnosti zábavy a majú výraznú dávku atraktivity. Je však to, čo dávajú deťom, to pravé? Príspevok sa zameriava na rozvojový potenciál čítania rozprávok v konkurenčnom prostredí nových médií. Neobchádza ani kritickú tému rizikových faktorov a vplyvov nových médií na vývin kľúčových schopností a mozgu dieťaťa. Prináša výsledky výskumu, ktorý ukazuje, ako zásadne nové médiá formujú odlišný spôsob myslenia.

12.00 – 12.45 Mgr. Alena Černá: Každý rodič môže byť domáci logopéd pre svoje dieťa

Je zaujímavé, akým výborným logopédom dokáže byť jeden rodič, ktorý citlivo vníma vývin reči svojho dieťaťa, a iný rodič akoby bol hluchý ku jeho komunikačným potrebám, či už máme na mysli vývin reči alebo artikulácie. Ale každý z nás je samozrejme iný. Úlohou klinického logopéda je byť metodikom v ambulancii, a vysvetliť rodičom, čo a ako je potrebné robiť. Úlohou rodiča bude vložiť tieto poznatky do života svojej rodiny. A vtedy sa stáva logopédom on sám.

12.45 – 13.30 žrebovanie darčekov a spoločný veľmi dobrý obed

(Nevaríte, neumývate!)

Po zakúpení vášho lístka od nás dostanete správu, v ktorej si budete môcť vybrať dva semináre z aktuálnej ponuky. Na nich budete pracovať v malých skupinách, aby ste dostali priestor klásť otázky, sústredene pracovať a poriadne si to užiť.

13.30 – 15.00 prvá vlna seminárov

15.30 – 17.00 druhá vlna seminárov

17.30 – ukončenie podujatia

(Po zakúpení lístka budete mať možnosť prihlásiť sa na dva semináre: vždy jeden v každej vlne podľa aktuálnej kapacity každého z nich. Semináre po naplnení kapacity uzatvárame, aby ste skutočne dostali priestor zahĺbiť sa, klásť otázky a počúvať sa vzájomne.)

1. Mgr. Tibor Hujdič, pán Mrkvička: Čitateľom na celučičký život?

Pán Mrkvička pohovorí o vzletoch a pádoch čítania detí od plienok až do dospelosti. O čítaní kníh pre deti – pre radosť rodičov. O ohrození záujmu o čítanie doma, v škôlke a v škole. O príležitosti pre podporu čítania doma, v škôlke a v škole. Ahá – a budete si aj niečo pekné čítať.

2. Mgr. Marcela Iľková, terapeutka: Hravé čítanie

V tejto skupine budete vyrábať senzorickú knižku. V nej si budete môcť vy, dospelí, vyskúšať ako vaše deti prežívajú trénovanie svojich senzorických schopností pomocou hry. Okrem toho sa budete rozprávať o tom, čo si na deťoch všímať tak, aby ste im vytvorili knižku priamo na mieru. (V 1. a aj 2. vlne je kapacita seminára už naplnená a prihlasovanie je uzavreté.)

3. Mgr. Vanda Švecová, psychologička: Päť jazykov lásky očami detí

Na tomto seminári sa budete venovať otázke komunikácie medzi rodičmi a deťmi. Preskúmate možné prekážky v nej a naučíte sa porozumieť jazykom lásky, ktorými komunikujú deti. Cieľom seminára je objavenie nových možností prežívania plnohodnotného vzájomného vzťahu medzi vami a vašimi deťmi. (V 1. a aj 2. vlne je kapacita seminára už naplnená a prihlasovanie je uzavreté.)

4. Mgr. Veronika Pizano, PhD., marketérka: Ako sa počas rodičovstva nestať asociálom

Zostať aktívnym človekom aj počas materskej a rodičovskej dovolenky sa vypláca. Môže sa zdať, že prichádzate o vzácny čas so svojimi deťmi. Na tomto seminári však budete diskutovať o tom, čo všetko môžu získať vaše deti vďaka aktívnemu rodičovi.

5. Mgr. Zuzana Maštenová, BCBA, behaviorálna analytička: Praktické ukážky ABC analýzy

Tento seminár priamo nadväzuje na doobedňajšiu prednášku. Zameriate sa na najčastejšie situácie bežného života, v ktorých deti odmietajú spolupracovať. Budete sa učiť porozumieť tomu, čo chce dieťa získať bez ohľadu na to, ako jeho správanie vyzerá. Na praktických ukážkach budete rozoberať prečo vôbec dieťa môže odmietať spoluprácu, čo tomu predchádza a aké sú následky. Samozrejme budete hovoriť o rôznych riešeniach a prevencii. (V 1.vlne aj 2. vlne je kapacita seminára už naplnená a prihlasovanie je uzavreté.)

6. Mgr. Lucia Borovská, projektová manažérka: Keď dospelých zúfalo nebaví čítať deťom

Na tomto seminári vás v prvej polovici zamkneme vnútri miestnosti a vy sa budete musieť vyslobodiť. Pomôžu vám indície poschovávané na rozličných miestach v priestore: na glóbuse, v časopise pod kobercom, v knihe zapadnutej za televízorom. Čo poviete? Budete sa musieť spoľahnúť na svoju hlavu a svoj tím. Táto hra je inšpiráciou pre dospelých, ktorí pracujú s deťmi vo veku od 5 do 10 rokov, a je určená aj tým (deťom či dospelým), ktorých knižky vôbec nebavia, no pritom by chceli čítanie detí podporiť. Z workshopu odídete (no dobre, my vás potom odomkneme) s vlastným plánom hry na dobrodružné dopoludnie v triede, na oslavu či prázdniny na chalupe. 

7. Mgr. art. Andrea Pekarčíková-Čepiššáková, výtvarníčka a Mgr. art. Pavol Pekarčík, ArtD., režisér: Tvorivosť ako príležitosť k úniku zo stereotypu „montážnej linky“

Seminár vám v úvode ponúkne názorné príklady fenoménu vysychania kreativity a predstavivosti u detí. Nuž a praktické cvičenia dovolia dospelým oslobodiť sa od vplyvov školských či spoločenských stereotypov a kultúrnych kontaminácii, a tak zatúžiť po experimentovaní. (V 1. a aj 2. vlne je kapacita seminára už naplnená a prihlasovanie je uzavreté.)

8. MVDr. Eva Štarková, lektorka Montessori metódy: Metóda Montessori a 21.storočie

„Ak mi niečo vysvetlíš, zabudnem. Ak mi to ukážeš, zapamätám si to. Ak to môžem urobiť aj sám, pochopím.“ Seminár poukáže na uchopiteľnosť učiva na 1.stupni, ktoré sme možno ani my ako deti nepochopili. Dieťa potrebuje informáciu najprv chytiť do rúk a pohrať sa s ňou, potom si ju prezerať na obrázku. Takto je pripravené pochopiť skutočný význam textov a čísel. Teda aj cesta moderných detí vedie od konkrétnych vecí k abstraktným pojmom. (V 1. a aj 2. vlne je kapacita seminára už naplnená a prihlasovanie je uzavreté.)

9. Mgr. art. Linda van Dalen, arteterapeutka: BabyCHAT – senzorické hry pre deti do 3 rokov

Kreatívna tvorba je prostriedkom k dosiahnutiu duševného zdravia a pomáha vyjadriť sa, komunikovať a prekonávať stres. Seminár BabyCHAT preto predstaví význam a dôležitosť senzorických aktivít u detí do 3 rokov. Pozriete sa na ňom na to, ako doma pomocou obyčajných predmetov a materiálov podporiť rozvoj dieťaťa tak, aby to prinášalo potešenie a aby si dieťa bolo vedomé vašej pozornosti.

10. Mgr. Dagmar Vinterová, lektorka tvorivých dielní pre deti: Pozvanie tvoriť – ako viesť deti k tvorivosti každý deň trošku

Tento seminár bude hovoriť o tvorivých aktivitách, ktoré deti skutočne povzbudzujú, tešia a vedú k väčšej tvorivosti. Takéto aktivity sú zamerané na proces, nie na výsledok: teda na radosť počas toho ako deti tvoria, nie na očakávanie výsledného umeleckého diela. Dostanete praktické tipy, ako tvorenie prispôsobiť pre viaceré vekové skupiny, ako ho dostať do každodenného života – a že na to stačí desať minút denne. (V 2. vlne je už kapacita seminára naplnená. Prihlasovanie je možné ešte v 1. vlne.)

___

Nemajte, prosím, obavy o všetky ďalšie dobré témy, ktoré by ste chceli počuť. Konferenčný magazín, ktorý dostanete pri registrácii bude obsahovať praktické listy z každého jedného, teda aj z tých, na ktorých nebudete môcť byť. 

Partneri

Vystavovatelia